PU WATERPROOF (ระบบกันซึม PU Waterproof)

      กันซึมโพลียูรีเทน (Polyurethane Waterproof) หรือ PU Waterproof ผลิตจากวัสดุประเภท Synthetic Elastomeric Polyurethane เหมาะสำหรับเคลือบเพื่อป้องกันการรั่วซึมของดาดฟ้าคอนกรีต กันซึม PU Waterproof มีความยืดหยุ่นสูง กันซึมโพลียูรีเทน จึงเหมาะกับการป้องกันการรั่วซึมของดาดฟ้าคอนกรีตที่มักมีการยืด - หด - ขยายตัว และเกิดรอยร้าวขึ้นเสมอ

 

Polyurethane Waterproof หรือ ระบบกันซึม PU Waterproof  

    กันซึม Polyurethane จะทำหน้าที่รับแรงดึงและปกปิดรอยร้าว ในขณะที่คอนกรีตดาดฟ้าเกิดรอยร้าว Polyurethane (โพลียูรีเทน) จะยืดตัวออกและปกปิดรอยร้าวไว้ น้ำจึงไม่สามารถไหลผ่านรอยร้าวเป็นการป้องกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี

 

คุณสมบัติเด่นของ "กันซึมโพลียูรีเทน" (Polyurethane Waterproof)

     กันซึม Polyurethane (Polyurethane Waterproof )เป็น วัสดุกันซึมที่สามารถทนทานต่อน้ำที่ขังตัวอยู่บนดาดฟ้าได้เป็นเวลานานหลายวัน ทำให้ในเวลาที่ฝนตกต่อเนื่อง กันซึม Polyurethane จะทำหน้าที่รองรับน้ำฝนและป้องกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี

 

กันซึมโพลียูรีเทน (Polyurethane Waterproof) มี 2 ประเภทหลัก ๆ คือ
     1. กันซึมโพลียูรีเทน ประเภทส่วนผสมเดียว  คือ กันซึม Polyurethane ที่มีเพียงส่วนประกอบเดียวเท่านั้น ไม่มีส่วนผสมของ Hardener กันซึม Polyurethane ประเภทส่วนผสมเดียว จะแห้งตัวจากการสัมผัสอากาศ  และแห้งตัวจากการสัมผัสแสง UV  โดยกันซึมดังกล่าว จะมีคุณสมบัติในการป้องกันการรั่วซึมได้ดีกว่ากันซึมแบบยางมะตอย และกันซึมอะคริลิก (Acrylic Waterproof)
      2. กันซึมโพลียูรีเทน ประเภท 2 ส่วนผสม  คือ กันซึมPolyurethane ที่ผสม Polyurethane Resin กับ Hardener จะแห้งตัวโดยการผสม Part A และ Part B เข้าด้วยกัน โดย Polyurethane Resin จะจับพันธะทางเคมีกับ Hardener กันซึม Polyurethane ประเภท 2 ส่วนผสม มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน อายุการใช้งาน 3 - 10 ปี มีคุณสมบัติในการป้องกันการรั่วซึมได้ดีเยี่ยม สามารถเคลือบกันซึม ที่ความหนาตั้งแต่ 1.0 - 10.0 mm.

                  
           คุณสมบัติมีดังต่อไปนี้   

    มีความยืดหยุ่นในตัว                            
    ทนอุณภูมิได้สูง และทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณภูมิแบบเฉียบพลันได้ดีเยี่ยม                            
    ทนทาน ต่อรังสี UV ได้ดี เยี่ยม                            
    สะท้อนแสงได้มากว่า 90 %                            
    ทนทานต่อการสั่นไหว ของอาคาร หรือการแตก ร้าวของ คอนกรีตได้ดีเยี่ยม                            
    ทนต่ออากาศและฤดู ของอากาศร้อน ชื้นของประเทศไทยเป็นอย่างดีเหมาะทำสำหรับดาดฟ้าคอนกรีต ทุกชนิด  ที่ มีรอยแตกรอยร้าวและการรั่วซึมของพื้น