ฟรี !  ให้บริการปรึกษาด้านพื้นโรงงาน พื้นห้องผลิตเพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐา GMP & HACCP โดยทีมงานมืออาชีพ    

 
                           * ฟรี!  ตรวจสอบสภาพพื้นของท่านพร้อมกับให้คำแนะนำ           

                           *  ฟรี!  ออกแบบพื้นให้ได้มาตรฐาน GMP & HACCP                

                       *  ฟรี!  ทดลองทำตัวอย่างเคลือบพื้นหรือเคลือบโลหะ            

          *  ฟรี!  ให้คำปรึกษาด้านพื้นและเคลือบโลหะทุกชนิด