ฟรี ! ให้บริการปรึกษาด้านพื้นโรงงาน พื้นห้องผลิต

                      เพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐา GMP & HACCP โดยทีมงานมืออาชีพ    

 
                           *  
ฟรี!  ตรวจสอบสภาพพื้นของท่านพร้อมกับให้คำแนะนำ           

                           *  ฟรี!  ออกแบบพื้นให้ได้มาตรฐาน GMP & HACCP                

                           *  ฟรี!  ทดลองทำตัวอย่างเคลือบพื้นหรือเคลือบโลหะ            

                           *  ฟรี!  ให้คำปรึกษาด้านพื้นและเคลือบโลหะทุกชนิด 

รับเคลือบพื้นโรงงาน รับทำพื้นอีพ็อกซี่ รับทำพื้นอีพ๊อกซี่ รับทำพื้นepoxy พื้นอีพอกซี่ พื้นอีพ็อกซี่ พื้นอีพ๊อกซี่ พื้นepoxy อีพ็อกซี่ อีพ๊อกซี่ epoxy  อีพร๊อกซี่ อีพอคซี่ อีพ็อคซี่ อีพ๊อคซี่ อีพล็อกซี่ อีพล๊อกซี่ อีพล็อคซี่ อีพล๊อคซี่ อีบ็อกซี่ อีบ๊อกซี่ อีบ็อคซี่ อีบ๊อคซี่ อีบล็อคซี่ อีบล๊อคซี่ อีบล็อกซี่ อีบล๊อกซี่             

 EPOXY COATING 500 micron (Food grade)

Epoxy Selfleveling 2-4 mm. (Food grade)

  PU (MF) 4 mm ผิวเรียบ (Food grade)

  PU (HF) 6-8 mm ผิวหยาบ (Food grade)