รับเคลือบพื้นโรงงาน รับทำพื้นอีพ็อกซี่ รับทำพื้นอีพ๊อกซี่ รับทำพื้นepoxy พื้นอีพอกซี่ พื้นอีพ็อกซี่ พื้นอีพ๊อกซี่ พื้นepoxy อีพ็อกซี่ อีพ๊อกซี่ epoxy  อีพร๊อกซี่ อีพอคซี่ อีพ็อคซี่ อีพ๊อคซี่ อีพล็อกซี่ อีพล๊อกซี่ อีพล็อคซี่ อีพล๊อคซี่ อีบ็อกซี่ อีบ๊อกซี่ อีบ็อคซี่ อีบ๊อคซี่ อีบล็อคซี่ อีบล๊อคซี่ อีบล็อกซี่ อีบล๊อกซี่

 Spiner Flooring Company Limited

คือ ผู้ผลิต ติดตั้ง จำหน่ายและบริการระบบเคลือบพื้นโรงงานอุตสาหกรรม

มานานกว่า 20 ปี  ด้วยสาร โพรียูรีเทน และอีพ๊อกซี่ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร , พลาสติก , ยา , ห้องเย็น

(-40 องศา -130 องศา) ศูนย์บริการรถยนต์ , และอุตสาหกรรมทั่วไปเราสามารถทำให้พื้นของท่านมีความ

ทนทานเรียบมีรอยต่อน้อยที่สุด,น้ำไม่ซึม,ไม่ลื่น,ไม่มีรอยแตก ทำความสะอาดง่ายและทนทานต่อการกัด

กร่อนพร้อมกันนี้  บริษัทฯ ยังมีบริการเคลือบ ผิวโลหะทุกชนิดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสัมผัสอาหารได้

รับเคลือบพื้นโรงงาน รับทำพื้นอีพ็อกซี่ รับทำพื้นอีพ๊อกซี่ รับทำพื้นepoxy พื้นอีพอกซี่ พื้นอีพ็อกซี่ พื้นอีพ๊อกซี่ พื้นepoxy อีพ็อกซี่ อีพ๊อกซี่ epoxy  อีพร๊อกซี่ อีพอคซี่ อีพ็อคซี่ อีพ๊อคซี่ อีพล็อกซี่ อีพล๊อกซี่ อีพล็อคซี่ อีพล๊อคซี่ อีบ็อกซี่ อีบ๊อกซี่ อีบ็อคซี่ อีบ๊อคซี่ อีบล็อคซี่ อีบล๊อคซี่ อีบล็อกซี่ อีบล๊อกซี่